Thi Công - Tham Quan Nhà Yến

PHÁ BỎ NHÀ TRỌ - DỰNG NHÀ YẾN - TÁM HỖ TRỢ THIẾT BỊ

Với thu nhập bấp bênh không đủ từ dãy nhà trọ, Anh đã quyết định thay đổi nghành nghề kinh doanh của mình

CẢI TẠO NHÀ Ở THÀNH NHÀ NUÔI CHIM YẾN

Từ căn nhà cũ của em sau khi Tám đi khảo sát. Thấy được tiềm năng phát triển ngành nghề cũng như niềm đam mê nuôi chim yến của em.

VÌ SAO TÁM PHẢI NGHIỆM THU TỪNG NHÀ YẾN

Mô hình hoạt động nhà yến rất đơn giản. Ngoại trừ việc bỏ vốn ban đầu để xây nhà yến và sắm trang thiết bị kỹ thuật, người nuôi hầu như “chẳng mất công, mất tiền gì nhiều” về sau.

Facebook