CHI PHÍ KHẢO SÁT NUÔI CHIM YẾN

Ngày đăng: 10:54 AM 21/08/2020 - Lượt xem: 610

Ngoài các yếu tố về thiết bị, kỹ thuật, thì vị trí khảo sát rất quan trọng trong việc đầu tư nuôi chim yến.

 

Tám cũng mong muốn bà con có thể đầu tư nhà yến thành công để bán lại tổ yến cho Tám, giúp Tám ổn định đầu vào sản xuất.

 

Vì vậy, Tám hỗ trợ hoàn toàn cho bà con về phần chi phí khảo sát, tuy nhiên, số tiền Tám thu trước của bà con đó là chi phí ĐẶT CỌC – hoàn toàn không phải chi phí khảo sát bà con nhé.

 

Hotline: 0903.007.974 – 0949.99.39.39

 

VỊ TRÍ KHẢO SÁT NUÔI YẾN VÔ CÙNG QUAN TRỌNG QUYẾT ĐỊNH ĐẾN THÀNH CÔNG NGÀNH NGHỀ NUÔI CHIM YẾN

Facebook